Imogen Arton

Fund Management Analyst
/
Tukholma

Varainhallinnan analyytikkona Imogen Artonin tehtävänä on kehittää Genestan rahastotason laskentaa, huolehtia salkkutason analyyseista, tuottovertailuista sekä riskianalyyseista. Hän osallistuu lisäksi sekä sisäiseen että ulkoiseen neljännesvuosiraportointiin.

Imogen työskenteli aiemmin auditoinnin ja vakuutusten vanhempana kirjanpitäjänä Deloitte & Touchella Dusseldorfissa Saksassa.

Hän on suorittanut kirjanpidon kandidaatin tutkinnon Stellenboschin yliopistossa Etelä-Afrikassa ja on lisäksi valtuutettu tilintarkastaja.

+46 8 506 497 22